Sportlandschap Winsum West

Fase 4: veld 2 (natuurgrasveld/hoofdveld)

Begin

22-05-2019 om 00:00

Einde

03-08-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Realisatie van het nieuwe hoofdveld van VV Winsum.

Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:
- Ontgraven
- Aanbrengen zandlaag + drainage
- Aanbrengen toplaag
- Inzaaien
- Aanbrengen verhardingen, hekwerken en terreinmeubilair
- Keuringen

0  reacties